Naše filozofie

 

Základem naší vize je rozvíjet u dětí fantazii, tvořivou mysl, oblíbit si proces učení, ve kterém budou hrát aktivní roli a začnou objevovat svůj vlastní potenciál. Naším záměrem je vynést na povrch kvality a schopnosti, které jsou skryty uvnitř dítěte a pomoci mu rozvinout je na co nejvyšší úroveň. Děti se při různorodých aktivitách učí spolupracovat, objevovat, nebát se chyb a tvořit.

Vztah učitele a dítěte je založen na vzájemném respektu, učitel vždy respektuje to, že každé dítě je jedinečné. Podporujeme schopnosti dětí, jejich sebedůvěru, sebedisciplínu a nezávislost. Používáme takový jazyk, abychom s dětmi nadřazeně nemanipulovali, ale vytvářeli atmosféru vzájemného respektu.

Naším cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje. Rozvíjení jejich individuality, ne příprava jedince, který zapadne do systému poslušné masy.


V oblasti rozvíjení cizího jazyka jsme přesvědčeni, že včasná jazyková příprava je investicí pro budoucnost. Pro malé dítě neexistují žádné cizí řeči. Dítě se cizímu jazyku učí tak, že vnímá jeho melodii, rytmus, strukturu. Děti se učí všemi smysly, prostřednictvím zkušeností a zážitků. Hrají si, aniž by tušily, že se učí angličtinu. Naším cílem je rozmanitostí aktivit poskytnout dostatečné podněty pro přirozené osvojování si anglického jazyka tak, aby se podobal osvojení jazyka mateřského. S dětmi jiných národností komunikujeme v angličtině a současně rozvíjíme znalost českého jazyka.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

 


ÚVOD
O NÁS
PROGRAM
PŘIJETÍ
CO SE DĚJE V CREATIVE KIDS?
BLOG
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
REFERENCE
KONTAKT


MŠ Creative Kids
Poděbradova 127
Brno Královo Pole, 612 00
otevřeno: 6.30-17.00

Štefánikova 35
Brno-Královo Pole, 602 00
otevřeno: 7.30-17.00

Tel: +420 605 750 270
Email: info@creativekids.cz
Web: www.creativekids.cz
Máte otázky?
Přejete si kontaktovat?
Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:

Najdete nás na síti
Ochrana osobních údajů a dat v Creative Kids
Mateřská škola Creative Kids je správce osobních údajů a dat, které v souladu se svou činností zpracovává. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet k pověřenci GDPR prostřednictvím datové schránky. Veškeré fotografie, obrazové a zvukové záznamy na tomto webu jsou zveřejněny se souhlasem zákonných zástupců dětí.